تجهیزات حفاظت فردی در کارخانه­ های داروسازی مهم است.

تجهیزات حفاظت فردی در کارخانه­ های داروسازی مهم است.

 تجهیزات حفاظت فردی در کارخانه ­های داروسازی مهم است.

داروسازی
لزوم استفاده از تجهیزات ایمنی فردی

استفاده از تجهیزات حفاظت فردی  یا PPE در کارخانه های داروسازی برای رفاه، سلامت و ایمنی و افراد شاغل در آنها بسیار اهمیت دارد.  آسیب فیزیکی ناشی از مواد، لوازم و تجهیزات یکی از موارد محتمل  آسیب می باشد. کارخانه ­های داروسازی برای حفظ ایمنی و سلامتی خود و کارکنان، باید با آگاهی از خطرات احتمالی، محل کار را ایمن سازند.

داروسازان باید برای ایمن سازی محل کار در برابر هر گونه اتفاق ناگوار از جمله نشت یا پاچیدن موادی که حاوی مواد مضرمی­باشد  آماده باشند. و از قبل پیش بینی ­های لازم را بنمایند.

به همین دلیل داروسازانی که با مواد شیمیایی خطرناک کار می‌کنند باید از لباس و وسایل حفاظتی مناسب استفاده کنند.

از جمله:

 • محافظ چشم،
 • محافظ صورت،
 • روپوش،
 • لباس یکسره ایمنی،
 • و دستکش استفاده نمایند.

تجهیزات حفاظت فردی یا PPE  مورد استفاده در صنعت داروسازی چیست؟

تجهیزات حفاظت فردی
تجهیزات حفاظت فردی -لباس سرهمی یکبارمصرف

تجهیزات حفاظت فردی یا PPE ، شامل مواردی مانند:

 • لباس کار با قابلیت بازتابندگی،
 • عینکهای محافظ چشم،
 • کلاه ایمنی،
 • کمربند ایمنی،
 • لباس‌های یکسره محافظ در برابر مواد شیمیایی خطرناک،
 • محافظ‌های گوش یا گوش‌گیر
 • و تجهیزات محافظ تنفسی هستند.
ماسک فست
روپوش 40 گرم
40 گرم، دکمه‌دار، آستین کشباف

 چه کسانی باید از  لباسهای یکبار مصرف استفاده کنند؟

برخی از روپوش­ها و یا لباسهای یکسره فقط برای یک بار استفاده در نظر گرفته شده اند.

در  داروسازی ها برای حفظ سلامت و ایمنی افرادی که در  این کارخانه های داروسازی و در شرایط خطرناک کار می کنند. به خصوص کسانی که پوشش آنها در معرض مواد شیمیایی یا میکروب های مضر است. اغلب باید روپوش­های یکبار مصرف به تن کرده و از آنها تنها برای یک بار استفاده کنند.

فروشگاه آنلاین ندگار

البسه یکبارمصرف

لباس سرهمی یکبارمصرف