بحران کرونا غذا ویروس چگونه رفتار غذا خوردن مصرف‌کنندگان را تغییر خواهد داد؟

بحران کرونا غذا ویروس چگونه رفتار غذا خوردن مصرف‌کنندگان را تغییر خواهد داد؟

تحقیقات جدید به بررسی تغییر عادات و رفتارهای غذا و خرید مصرف‌کنندگان به سبب شیوع ویروس پرداخته است.بحران کرونا غذا ویروس

بحران ویروس کرونا تمامی مصرف‌کنندگان را وادار به کسب عادتها و رفتارهای جدیدی در مورد غذا خوردن در رستورانها و بطور کلی غذا خوردن می‌کند.
داده‌های نظرسنجی که در اواخر فرودین ماه منتشر شد نشان داده‌اند که ممکن است این رفتارها تأثیرات طولانی مدت بر روی رستورانها داشته باشند،
حتی پس از آنکه خطر کوید19 تا حد زیادی کاهش یابد.
بحران کرونا چگونه رفتار غذا خوردن مصرف‌کنندگان را تغییر خواهد داد؟
بر اساس نظرسنجی شرکت تحقیقات بازارAMC Global  پس از پایان پاندمی، انتظار می‌رود مصرف‌کنندگان کمتر از قبل به غذاهای بیرون‌بر متکی شوند.
در حال حاضر 33 درصد مصرف‌کنندگان می‌گویند نسبت به پیش از پاندمی بیشتر غذای بیرون‌بر استفاده می‌کنند. ا
ما تنها 13 درصد مصرف‌کنندگان می‌گویند که احتمالاً پس از رفع تهدید بیماری
به مانند قبل به غذا خوردن در بیرون از خانه ادامه می‌دهند.
بحران ویروس کرونا تمامی مصرف‌کنندگان را وادار به کسب عادتها و رفتارهای جدیدی در مورد غذا خوردن در رستورانها و بطور کلی غذا خوردن می‌کند.

شرکت تحقیقات بازارAMC Global  در بیانیه خبری گفت، “پاندمی اخیر رفتار مصرف‌کننده را تغییر داده

و تأثیر این تغییر حتی پس از پایان پاندمی ادامه خواهد داشت.

بحران ویروس کرونا تمامی مصرف‌کنندگان را وادار به کسب عادتها

و رفتارهای جدیدی در مورد غذا خوردن در رستورانها و بطور کلی غذا خوردن می‌کند.

دیگر یافته‌های نظرسنجی:

*   45درصد مصرف‌کنندگان می‌گویند در حال حاضر نسبت به قبل کمتر فست فود می‌خورند.

*38درصد مصرف‌کنندگان می‌گویند که در آینده از کسب و کارهای محلی بیشتر حمایت خواهند کرد.

32درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی قصد دارند پس از پایان ویروس نیز بیشتر غذای خود را در خانه درست کنند.

در حال حاضر 33درصد مصرف‌کنندگان بیشتر از معمول در خانه نان و شیرینی می‌پزند.

·        40درصد از کسانی که در نظرسنجی شرکت داشتند گفتند

که پس از پایان ویروس کرونا قصد دارند بیشتر پس‌انداز کرده و بر مدیریت بودجه خود تمرکز کنند.

hthttps://www.restaurantbusinessonline.com/consumer-trends/how-will-covid-19-crisis-change-consumer-dining-behavior