غذا خوری: رستورانی برای خوردن غذا در تنهایی در کابین‌های تک نفره

غذا خوری: رستورانی برای خوردن غذا در تنهایی در کابین‌های تک نفره

کابین تک نفره صرف غذا
کابین تک نفره صرف غذا در ژاپن

غذا خوری: کابین‌های تک نفره رستوران برای خوردن غذا در تنهایی

یک غداخوری ژاپنی در رستوران خود کابین های تک نفره برای خوردن غذا درست کرده است.

که غذای مخصوص ژاپنی در آن سرو می شود.

دوست ندارید تنهایی به رستوران بروید؟ چون بقیه آدم‌ها شما را نگاه می‌کنند. بدانید که یک رستوران ژاپنی در محله منهتن نیویورک این مشکل را برای شما حل کرده است.
غذای اصلی این رستوران یک  سوپ مخصوص ژاپنی به نام «رامن» است. میزهای غذای تک نفره همچون کوپه‌های قطار از هم جدا شده‌اند. سفارش غذا نیز از طریق نوشتن روی یک تکه کاغذ انجام می‌شود. به این ترتیب شما می‌توانید در تنهایی مطلق غذای خود را میل کنید.

بحران ویروس کرونا تمامی مصرف‌کنندگان را وادار به کسب عادتها و رفتارهای جدیدی در مورد غذا خوردن در رستورانها و بطور کلی غذا خوردن کرده است.

دوست ندارید تنهایی به رستوران بروید؟ چون بقیه آدم‌ها شما را نگاه می‌کنند. بدانید که یک رستوران ژاپنی در محله منهتن نیویورک این مشکل را برای شما حل کرده است.
غذای اصلی این رستوران یک  سوپ مخصوص ژاپنی به نام «رامن» است. میزهای غذای تک نفره همچون کوپه‌های قطار از هم جدا شده‌اند. سفارش غذا نیز از طریق نوشتن روی یک تکه کاغذ انجام می‌شود. به این ترتیب شما می‌توانید در تنهایی مطلق غذای خود را میل کنید.

بحران ویروس کرونا تمامی مصرف‌کنندگان را وادار به کسب عادتها و رفتارهای جدیدی در مورد غذا خوردن در رستورانها و بطور کلی غذا خوردن کرده است.

ویروس کرونا: در صورت آلوده شدن رستوران به ویروس کرونا… چه کارهایی باید انجام دهیم

رستوران: برای ایمنی مشتریان رستورانها به فکر منوهای جدید باشند.

فروشگاه آنلاین ندگار

http://www. fa.euronews.com