روکش آستین یکبار مصرف محافظی دیگر برای دستان شما است

روکش آستین یکبار مصرف محافظی دیگر برای دستان شما است

روکش آستین یکبار مصرف

روکش آستین یکبار مصرف یا ساق دست یکبار مصرف محافظی دیگر برای دستان شما است. در محیطهای آلوده تنها استفاده از دستکش کافی نیست. آستین یکبار مصرف محافظی دیگر است که بهتر است همراه با دستکش استفاده شود.

گاهی در محیطهای آلوده برای جلوگیری از تماس با آلودگی تنها استفاده از دستکش کافی نیست.البته انتخاب دستکش مناسب بسیار مهم است. اما دستکش نمی­تواند تمام دست و بازو را به طور کامل در مقابل آلودگیها محافظت کند. استفاده از روپوشهای یکبار مصرف همراه با دستکش هم برای کسانی که در محیط آزمایشگاهی کار می­کنند بخصوص آنها که ساعدشان احتمال تماس با آلودگی را دارد کافی نیست. ساق دست در معرض خطر آلودگی قرار دارد، اما با استفاده از کاورآستین یکبار مصرف ما این خطر آلودگی به حداقل می­رسد.

طرز استفاده از روکش آستین یکبار مصرف

کاور آستین را می­توان روی لباس و یا روی بازوی لخت به عنوان یک لایه اضافی استفاده کرد. کش دو طرف ساق دست یکبار مصرف باعث می­شود تا روکش تا پایان کار بر روی دست یا لباس نلغزد و کنار نرود. این کاورها مانع تماس مواد شیمیایی، میکروبها، باکتریها، ذرات و کپکها با بدن اشخاص می­شوند.

پوشیدن کاور آستین هم بسیار راحت است. کافی است آن را روی آستین لباس یا دست بالا بکشید تا کاملاً بر روی دست ثابت شود.

انواع ساق دست یکبار مصرف

کاور و ساق دست یکبار مصرف به دو صورت نایلونی و اسپان وجود دارد. این کاورها  لایه محافظتی دیگری برای ناحیه ساق،ساعد و بازو محسوب می­­شوند و می­توان آن را بر روی لباس و یا دست لخت پوشید. برای تهیه روکش آستین یکبار مصرف با ما تماس بگیرید