ماسک یکبار مصرف: چگونه از ماسک یکبار مصرف استفاده کنیم

ماسک یکبار مصرف: چگونه از ماسک یکبار مصرف استفاده کنیم

استفاده درست از ماسک
ماسک یکبار مصرف را درست استفاده کنیم

ماسک یکبار مصرف: چگونه از ماسک یکبار مصرف درست استفاده کنیم

کارهای درست

قبل از دست زدن به ماسک دست خود را بشوییم

کنترل کنیم که ماسک کثیف یا سوراخ نباشد

به تکه فلزی که در بالای ماسک قرار دارد توجه کنیم

قسمت آبی رنگ ماسک باید بیرون باشد

ماسک را روی صورت طوری قرار دهیم که تکه فلزی روی بینی باشد

دهان، بینی و چانه را بپوشانیم

ماسک را روی صورت تنظیم کنیم بطوری که گوشه های آن به صورت بچسبد

به ماسک دست نزنیم

برای برداشتن ماسک ابتدا کش را از پشت گوش برداریم

پس از بیرون آوردن ماسک آن را از خود و سطوح دور کنیم

بلافاصله پس از استفاده ماسک را ترجیحاً در سطل دربسته دور بیندازیم

پس از دور انداختن ماسک دست خود را بشوییم

کارهای نادرست

اگر ماسک خیس یا پاره شده از آن استفاده نکنید

ماسک را فقط رو دهان یا بینی قرار ندهید

اگر ماسک شل است استفاده نکنید

به قسمت جلوی ماسک دست نزنید

برای صحبت کردن با دیگران یا کارهایی که نیاز به تماس دست با ماسک دارد ماسک را از روی صورت برندارید

ماسک استفاده شده را در دسترس دیگران قرار ندهید

از یک ماسک چند بار استفاده نکنید

به خاطر ملاحظات سلامتی عمومی همه ملزم به استفاده از ماسک هستند. بر اساس نظر سازمان بهداشت جهانی و مرکز پیشگیری و کنترل بیماریها، ویروس کرونا کلاً از طریق قطرات رها شده در هوا از مجاری تنفسی افرادی که صحبت، سرفه یا عطسه می‌کنند منتشر می‌شود. این قطرات نامرئی معلق در هوا- شبیه به همان غباری که زیر نور چراغ مشاهده می‌شود- را افراد حاضر در محل یا رهگذر تنفس می‌کنند.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use

ماسک: چگونه از ماسک پارچه ای استفاده کنیم

ماسک تنفسی، جراحی و پارچه‌ای در پاندمی بیماری کوید19

فروشگاه آنلاین ندگار

ماسک یکبارمصرف

کاور کفش