چرا در هنگام سرو غذا استفاده از دستکش اهمیت دارد؟

چرا در هنگام سرو غذا استفاده از دستکش اهمیت دارد؟

امروزه دیگر همگان می‌دانند که تماس دست لخت با غذا سهم بزرگی در انتقال بیماریهای ناشی از غذا دارد. کارکنان در صورت آلوده بودن به ویروسهای بیماریزا حتی پیش از آن که علائم بیماری در خود آنها بروز کنند، به سادگی می‌توانند ویروسها را منتشر نمایند. بسیاری از این عوامل بیماریزا دوز عفونی کمی دارند به این معنی که لازم نیست فرد تعداد زیادی از آنها را بخورد و برای همین بیمار می‌شویم.  تنها شستن دستها برای جلوگیری از انتقال این عوامل بیماریزا کافی نیست. برای همین استفاده از دستکش بسیار اهمیت دارد. زیرا سد دیگری در برابر عوامل بیماریزای بالقوه و غذایی که کارکنان آماده می‌کنند قرار می‌دهد. استفاده از دستکش بخصوص برای آماده سازی غذاهایی مانند سالادها که قبل از رسیدن به دست مشتری پخته نمی‌شوند مهم است.