کوکاکولا و کمپین بازاریابی جدید در بریتانیا

کوکاکولا و کمپین بازاریابی جدید در بریتانیاکوکاکولا کمپین ۵ میلیون پوندی را برای طراحی مجدد بسته بندی به منظور یکپارچه سازی تفاوتهای کوکای بدون قند و کوکای اصلی آغاز نمود.
طراحی مجدد کوکاکولای بدون قند منطبق با طراحی قرمز رنگ کوک (Coke) اصلی ، اما با یک بنر مشکی در حول بالایی محصول برای تشخیص این محصول است.
این تغییرات طعم کوکاکولای اصلی ، بدون قند ، گیلاس ، هلو و وانیلی بدون قند را تحت تاثیر قرار می دهد. اقدام برای یکپارچه سازی بسته بندی از طریق ۲ برند بخشی از برنامه شرکت برای تشویق مصرف کنندگان به منظور مصرف نوشابه بدون قند است. نگاه جدید کوکاکولا توسعه همزمان بوسیله یک بازاریابی کششی ۵ میلیون پوندی از سپتامبر ۲۰۱۸ است.
این کمپین شامل یک آگهی تلویزیونی ۱۰ و ۳۰ ثانیه ای است. همچنین تبلیغات محیطی و ۷ میلیون نمونه نوشابه کوکاکولای بدون قند استwww.marketingirantalent.com .

یکبارمصرف،دستکش یکبار مصرف، روپوش یکبارمصرف، کاور کفش، کاور کفش یکبار مصرف، کاور دست، دستکش فریزری، یکبار مصرف، یکبارمصرف، یکبار مصرف، یکبارمصرف، یکبار مصرف، یکبارمصرف، یکبار مصرف، یکبارمصرف، یکبار مصرف، یکبارمصرف، یکبار مصرف، یکبارمصرف، یکبار مصرف، یکبارمصرف، یکبارمصرف،دستکش یکبار مصرف، روپوش یکبارمصرف، کاور کفش، کاور کفش یکبار مصرف، کاور دست، دستکش فریزری، یکبار مصرف، یکبارمصرف، یکبار مصرف، یکبارمصرف، یکبار مصرف، یکبارمصرف، یکبار مصرف، یکبارمصرف، یکبار مصرف، یکبارمصرف، یکبار مصرف، یکبارمصرف، یکبار مصرف، یکبارمصرف،یکبارمصرف،دستکش یکبار مصرف، روپوش یکبارمصرف، کاور کفش، کاور کفش یکبار مصرف، کاور دست، دستکش فریزری، یکبار مصرف، یکبارمصرف، یکبار مصرف، یکبارمصرف، یکبار مصرف، یکبارمصرف، یکبار مصرف، یکبارمصرف، یکبار مصرف، یکبارمصرف، یکبار مصرف، یکبارمصرف، یکبار مصرف، یکبارمصرف،