محلول ضدعفونی کننده دست

70% اتانول (برند جلوه)

از بین برنده سریع ویروس ها و باکتری ها

در گالون های 20 لیتری

ژل ضد عفونی کننده دست

ژل ضد عفونی کننده دست (برند مهراد )

در گالن های 3 لیتری